Två tydliga skillnader framkom

01.02.2012 kl. 22:28
I kväll var det dags för valduell mellan Niinistö och Haavisto på MTV3 och så här gick det.

Sauli Niinistö

Plus: Försökte klart positionera sig mot Haavisto i frågan om ekonomisk tillväxt, där han flera gånger skarpt i frågasatte Haavistos syn. Hade också ett rätt så konkret svar på frågan om hur arbetskraften ska öka i Finland. Gav ett ganska tillfredställande och sakligt svar då Haavisto gick åt Niinistö och undrade varför han inte, i motsats till Haavisto själv, som president skulle träffa Dalai Lama.

Minus: Svarade inte alltid direkt på frågorna och vävde ibland in svaret i långa resonemang. Blev också märkbart irriterad då han beskylldes för nyliberalism och för att bara tänka på ekonomisk tillväxt. 

Pekka Haavisto

Plus: Pressade Niinistö i frågan om varför han inte skulle träffa Dalai Lama och undrade varför Niinistö låter någon annan (läs: Kina) bestämma vem Finlands president träffar. Gav också ofta klara och tydliga, om än inte alltid så konkreta, svar på frågorna.

Minus: Hade inte ett helt tillfredställande svar på frågan hur ojämlikheten i arbetslivet ska minska. Och kunde överlag ha varit mer konkret i vissa svar.


Två frågor delade tydligt kandidaterna - ena var mänskliga rättigheter kontra främjande av export och den andra var frågan om ekonomisk tillväxt där Niinistö hela tiden insinuerade att Haavisto också var skyldig då han satt i samma regering på 90-talet.
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Den här bloggen upprätthålls av mig, Christoffer Gröhn. Jag jobbar som journalist och är speciellt intresserad av politik. Tanken med bloggen är att granska politiker och media under presidentvalskampanjen. Själv är jag politiskt oberoende och stöder inget enskilt parti. E-post: christoffer.grohn@helsinki.fi (Bloggen skapades inför riksdagsvalet och har därför namnet val2011, trots att presidentvalet hålls 2012)

Senaste kommentarer

12.02, 15:20Sista inlägget någonsin av Toffe
10.02, 18:12Sista inlägget någonsin av Anna/Pimples
08.02, 06:46Sista inlägget någonsin av Toffe
07.02, 21:58Sista inlägget någonsin av oraklet.ratata.fi
07.02, 20:26Sista inlägget någonsin av Benjamin