Ärlig eller maktfullkomlig?

Enligt Helsingin Saniomats kandidattest är det bara Timo Soini som tycker att den nya presidenten har för lite makt. Alla andra har svarat att presidentens makt är tillräcklig ("valtaa on sopivasti").

Utan desto mera psykologiserande kan man ändå anta att en person som söker sig till presidentämbetet också vill påverka sin omgivning på annat sätt än genom att hålla festtal och komma med utspel i medierna. I synnerhet om personen heter Sauli Niinistö, Paavo Lipponen eller Paavo Väyrynen. Eller varför inte Eva Biaudet, Pekka Haavisto, Sari Essayah och Paavo Arhinmäki?

Trots det anser samtliga att makten från och med grundlagsändringen den 1 mars 2012 är tillräcklig, vilket jag anser vara en aning märkligt. Ändringen innebär bland annat att riksdagen och regeringen kan köra över presidenten i en fråga. Tidigare har presidenten kunnat låta bli att godkänna regeringens förslag, men från och med nästa år är det inte längre möjligt. Dessutom får inte presidenten längre delta i EU:s toppmöten, om inte regeringen så uttryckligen önskar.

Såväl Sari Essayah som Paavo Arhinmäki har dessutom ändrat sig i frågan. I Helsingin Sanomats kandidattest 2007 svarade Arhinmäki att de dåvarande maktbefogenheterna var tillräckliga och att de inte bör skärpas ytterligare. Han ställde dessutom frågan "vad ska vi med en president till om denne inte har någon makt?". Nu är det däremot annat ljud i skällan då Arhinmäki kommenterar frågan i HS:s kandidattest med att "VF alltid har förespråkat en stark parlamentarism", trots att partiet alltså tidigare har varit emot en skärpning av presidentens maktbefogenheter. Kan Arhinmäkis vacklande inställning ha att göra med vem som är president?

Därmed ses Soini som den enda konsekventa i sammanhanget. Han har hela tiden ansett att presidentenmakten inte bör minska och nu säger han att presidenten har för lite makt. Är han ärligast, eller bara den maktfullkomligaste? Det är frågan.


Timo Soini har hela tiden konsekvent motsatt sig att presidentens makt minskar.

Publicerad 25.11.2011 kl. 12:39

Tråkiga valsloganer

För att profilera sig som presidentkandidat gäller det att ha en slagkraftig valslogan. Frågan är ändå hur slagkraftiga sloganer kandidaterna har?

I förra presidentvalet väckte Sauli Niinistös valslogan "Työväen presidentti" uppmärksamhet. Också i kommande val verkar Niinistö satsa på en charmoffensiv hos arbetarna då hans slogan är "Suomella töissä" (eller på svenska "Anställd av Finland"). I kampanjen understryks fosterländskhet och arbete eller olika slags gärningar. Kan det annars vara så att Niinistö via den fosterländska kampanjen siktar på att fånga upp sannfinländska väljare?

Paavo Lipponens slogan "En äkta internationell ledare till president" har en mer internationell prägel. I kampanjen fokuserar Lipponen på öppenhet, internationalitet och mod. Därmed står Lipponen och Eva Biaudet rätt nära varandra. Också Biaudets slogan poängterar öppenhet och mod. För övrigt var Henrik Lax slogan 2006 "Vision, mod och tolerans". Inte särskilt nyskapande av SFP alltså.

Paavo Väyrynen kör klassikern "Koko Suomen presidentti". Inte heller det särskilt spännande. Bättre är däremot Väyrynens slogan för yngre väljare - "Paavo on pop".

Flera kandidater har ändå inte valt någon slogan ännu och jag hoppas det kommer fram något lite fyndigare än vad som hittills varit fallet. Bäst 2006 var för övrigt Bjarne Kallis slogan "Äänesi on Kallis".


Eva Biuadet gör som Henrik Lax 2006 och lyftar fram "mod" i sin slogan. Hur modigt är det?
Publicerad 23.11.2011 kl. 21:31

Ett stycke politisk historia

Paavo Arhinmäki kunde till slut inte motstå trycket från fältet. Han ställer upp som Vänsterförbundets presidentkandidat. Och därmed skriver han ett stycke politisk historia.

Aldrig tidigare så länge presidenten har valts i direkta folkval har nämligen samtliga riksdagspartier ställt upp en egen kandidat. VF har under de två senaste valen stött SDP:s Tarja Halonen och 1994 ställde De Gröna inte upp en egen kandidat. 1988 var det i sin tur flera riksdagspartier som inte ställde upp en egen kandidat. Det här innebär att presidentvalet nästa år också blir ett slags val mellan partier i större utsträckning än tidigare.

Det här betyder också att det finns tre stycken Paavo i valrörelsen. Och det är också historiskt. Aldrig tidigare har det funnits kandidater med samma förnamn. Och nu finns det dessutom tre stycken. Får se om det skapar förvirring under valdebatterna.

För övrigt så står det nog alldeles klart redan nu att Arhinmäki inte kommer att satsa så mycket på valkampanjen. Som minister och partiordförande har han fullt upp med annat. Frågan är då varför VF ställer upp en egen kandidat och i utsträckningen kan man fråga sig om det är nödvändigt med åtta presidentkandidater? Borde det införas block-politik i samband med presidentvalet så kandidaterna vore två till antalet redan från start? Under regeringsbildningen kastades tanken med två block fram, men den idén kunde kanske också tillämpas i samband med presidentvalet.


I och med Arhinmäkis kandidatur står det klart att samtliga riksdagspartier ställer upp en egen presidentkandidat. Det har inte hänt sedan 1982 och aldrig under den tid presidenten valts i direkta folkval.
Publicerad 20.11.2011 kl. 21:21

Mejl från Paavo Lipponen

Skickade ett mejl till Paavo Lipponens stab med frågan om han ännu är av den åsikten att det bara är en tidsfråga innan Finland går med i Nato (se förra inlägget). Fick i dag svar av Lipponens kommunikationschef Mikko Karlsson.

Så här svarade han på mitt mejl (egen översättning):

"Det är intressant att plocka upp uttalanden från tidigare år. Under valkampanjen har Lipponen uttalat sig om Nato bland annat i tidningen Uusi Aika den här veckan:

'Min ståndpunkt i Nato-frågan har varit konsekvent oberoende om jag har varit presidentkandidat eller inte. Finlands ståndpunkt gällande Nato är inte bunden till presidentens eller riksdagens mandatperiod. Regeringens linjedragning att inte ansöka om ett medlemskap under den här valperioden är rätt och har godkänts av riksdagen. Självklart ska vi följa med hur världen utvecklas omkring oss så vi fritt kan besluta om säkerhetsfrågor med Finlands bästa för ögonen.'"

Vad tycker ni, var det där ett svar på min fråga? Själv är jag tveksam.

Dessutom var det lite märkligt att jag skickade frågan på svenska men fick svar på finska.

Publicerad 17.11.2011 kl. 21:41

Så här tycker presidentkandidaterna om Nato. På riktigt.

Ett finländskt medlemskap i försvarsalliansen Nato brukar diskuteras ivrigt i presidentvalstider.

Så här långt är det mest Paavo Väyrynen (C) som lyft upp frågan då han säger att Sauli Niinistö (Saml) vill föra in Finland i Nato. Ingen av kandidaterna är ändå, i stil med Henrik Lax (SFP) 2006, öppet för ett finländskt medlemskap.

Så har det i alla fall låtit i valdebatterna hittills. Genom åren har ändå flera kandidater kommit med positiva uttalanden om Nato, men eftersom majoriteten av finländarna är emot ett medlemskap vill man som kandidat också ge sken av att man är emot. 

Här är en påminnelse om hur kandidaterna uttalat sig om Nato tidigare:
 
"NATO membership for Finland is just a matter of time."
Paavo Lipponen (SDP) i Frankfurter Allgemeine Zeitung 2004.

"Kun maanpuolustuksesta tulee yhä teknisempää ja kalliimpaa, kannattaa katsoa, olisiko kansainvälisessä yhteistyössä synergiaetuja.”
Pekka Haavisto (De Gröna) enligt Vihreä Lanka 2007.

"Mieluummin Nato kuin EU."
Timo Soini (Sannf) i Uusi Suomi 2008.

"Eurooppa joutuu ottamaan enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta, nojautunee silti Natoon. Tässä kehityksessä Suomen tulee olla mukana.
Sauli Niinistö (Saml) i MTV3:s kandidattest inför valet 2006.

"Asiasta tulisi mielestäni järjestää myös neuvoa-antava kansanäänestys ennen lopullista ratkaisua."
Sari Essayah (KD) i HS kandidattest 2007 enligt kansanmuisti.fi.

Paavo Väyrynens (C) ståndpunkt torde vara synnerligen klar, då han kraftigt tagit avstånd från ett medlemskap. Eva Biuadet (SFP) har kommenterat frågan sparsamt och kommit med uttalanden att hon inte tar ställning. I söndagens HS i reportaget om Biaudet framkommer det ändå att hon inte anser att Finland nu ska söka ett medlemskap i försvarsalliansen.

Publicerad 15.11.2011 kl. 20:12

Konstruerad gallup-spänning

Dagens presidentenkät fortsätter i samma spår som tidigare. Sauli Niinistö är fullständigt överlägsen.

För att få lite spänning gör MTV3, som beställt enkäten, ändå en grej av att en femte del, det vill säga 19 procent ännu inte valt kandidat och placeras i "vill inte säga"-kategorin.

Men det spänningsmomentet känns ytterst konstruerat.

För det första är det ju oklart om de här personerna alls röstar i valet och därmed vore det ärligare att inte ha med den här 19 procenten i enkäten överhuvudtaget. Praxisen mellan gallupföretagen varierar gällande det här. Vissa räknar med "kan inte säga"-väljarna medan andra inte gör det. Det ärliga är ändå att inte ha med denna procent eftersom det förvränger hela gallupen. Inte räknar man heller med de som inte röstar i valresultatet - för Niinistö räcker det med att få flest röster av dem som faktiskt lägger sin röstsedel i valurnan.

För det andra vill de flesta rösta på en vinnare, det kallas för bandwagon-effekten, och därmed är det sannolikt att Niinistö får röster också ur den här "vill inte säga"-gruppen. Och för tredje är det osannolikt att alla dessa 19 procent skulle rösta på en och samma kandidat.


Niinistös ledning i president-galluparna verkar ointagbar, trots att MTV3 påpekar att en femte del inte bestämt vem de röstar på ännu.
Publicerad 09.11.2011 kl. 20:59

Medierna väljer president?

Pärmbilden i senaste numret av Image pryds av presidentkandidaten Pekka Haavisto och den inte helt sanningsenliga rubriken "Herra presidentti".

Personporträttet på Haavisto ackompanjeras sedan med några intressanta kommentarer, såväl på ledarplats som inne i tidningen. På redaktionen verkar man nämligen vara ytterst medveten om att det här kan tas som ett ställningstagande för Haavisto och en av tidningens egna journalister skriver i en kommentar till Haavisto-intervjun att texten aldrig borde ha publicerats.

För att rädda tidningens oberoende hänvisar man till tidningens webbplats där det finns gamla intervjuer med de övriga kandidaterna. Bland annat en med Sauli Niinistö från 2002 och en med Eva Biaudet från 1999 ...

Nåväl, Image påverkar knappast valet med sin Haavisto-intervju. Eftersom presidentvalet har så få kandidater får samtliga ändå rätt så mycket uppmärksamhet. I motsats till riksdagsval och kommunalval där enskilda kandidater lyfts upp på ett oskäligt vis.

Medierna spelar ändå en stor roll när folket väljer president. Journalistikprofessor Tom Moring har forskat i medialiseringen och skriver i en uppsats att valet 1994 avgjordes i tv-programmet Tuttu juttu där Martti Ahtisaari med fru lyckades bättre än Elisabeth Rehn med sin man. Programkonceptet var att par frågades ut om varandra. Och också i förra presidentvalet antas Niinistös slutspurt ha haft att göra med att han lyckades bättre än Tarja Halonen i flera tv-debatter. Får se om vi får en liknande effekt i kommande val?


Herr president, kallar Image Pekka Haavisto.
Publicerad 06.11.2011 kl. 12:07

Niinistö gör det för pengarna

I dag på den stora skattedagen passar det väl bra att syna presidentens och presidentkandidaternas löner.

Som flera medier redan har rapporterat tjänar Paavo Lipponen mest av kandidaterna. I fjol var hans lön 234 998 euro. Näst mest tjänade Paavo Väyrynen (175 179 euro) och på tredje plats låg Sauli Niinistö med 140 713 euro.

Niinistö söker helt klart till presidentposten för att få lite mera fyrk att röra sig med. Och dessutom kan han komma att slippa betala skatt nästa år.

Presidentens årslön är från och med nästa år 160 000 euro. Just nu ligger lönen på 126 000, men i takt med att presidentens makt minskar ökar pengarna på kontot. Dessutom betalar presidenten ingen skatt, och det här gäller både för lönen och för pensionen.

Så nästa år behöver en av kandidaterna inte bekymra sig över att finnas med i skatteregistret och behöver således inte heller bekymra sig för en eventuell kvarskatt. I topp av kandidaterna när det gäller att betala för lite skatt ligger Väyrynen som måste hosta upp med 14 372 euro i kvarskatt.

Publicerad 01.11.2011 kl. 12:10

Valkampanjen körde i gång - Valfeber var på plats


Valdebatten samlade en publik på omkring hundratals människor.

Valfeber var i dag på plats på bokmässan där den första egentliga valdebatten inför presidentvalet ägde rum.

Debatten var sannolikt det populäraste programmet under hela bokmässan och stolarna räckte inte på långt när till åt alla. Av kandidaterna saknades bara Timo Soini (Sannf) och Eva Biaudet (SFP). Så här klarade sig de kandidater som var på plats:

Sauli Niinistö (Saml): Gjorde inget extra väsen av sig trots favoritpositionen, men kom ändå med en del intressanta utspel. Kritiserade Väyrynen för att sätta ord i munnen på honom om ett finländskt Nato-medlemskap. Sade också att ett Nato-medlemskap ska avgöras i en folkomröstning. Hans tre centrala värden i kampanjen kommer att vara känsla av rättvisa, osjälviskhet och omhändertagande.
Sagt: "Kanske jag själv också skulle få kommentera min egen bok" (då de övriga diskuterade innehållet i hans bok "fem år av ensamhet")

Paavo Lipponen (SDP): Verkade lite trög och hade svårt att komma igång. Stängde av sin mikrofon efter varje taltur vilket ledde till problem varje gång han skulle tala på nytt. Håller han på att bli senil? De tre centrala värdena är enligt honom demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet.
Sagt: "Min namne (Paavo V.) går på som allmänna åklagaren i kampanjen just nu"

Paavo Väyrynen (C): Var tre minuter försenad då han anlände direkt från Centerns kryssning till Tallinn. Fick applåder då han steg in på scenen. Publiken verkade gilla hans utspel, men frågan är om han faktiskt har stöd eller om de bara tackade för underhållningen. Hans tre centrala värden är rättvisa, andliga värderingar och att Finland är oberonde.
Sagt: "Stämningen på kryssningen var så hög att fartyget nästan förvandlades till ett luftskepp"

Pekka Haavisto (De Gröna): Hade en saklig stil och satsade inte alls på publikfrieri i stil med Väyrynen. Hans tre centrala värden är att alla ska kunna påverka tillvaron, rättvisa och att undvika utanförskap.
Sagt: "Min sämsta sida är att jag är lat gällande hushållsarbete, jag vill hellre läsa än diska eller dammsuga" (svar på frågan om kandidaterna har några dåliga sidor - Haavisto var för övrigt den enda som gav ett riktigt svar på den frågan)

  
 Sauli Niinistö vill ha en folkomröstning om Nato.
Publicerad 30.10.2011 kl. 18:18

Kandidaterna vill inte diskutera med väljarna

Valfeber har gått igenom alla presidentkandidaters webbplatser för att se om kandidaten har en blogg, när den senast är uppdaterad, om det går att kommentera inläggen samt om kandidaten är med på Facebook och på Twitter.

Resultatet är nedslående gällande ett öppet debattklimat. Bara en kandidat (Sauli Niinistö) tillåter kommentarer på bloggen. För Facebook och Twitter gäller enbart om de är integrerade med kandidatens officiella webbplats eftersom det annars är svårt att veta vem som står bakom kontot.

Sauli Niinistö
Blogg: Ja (senast uppdaterad 24.10)
Kommentarmöjlighet: Ja
Facebook: Ja
Twitter: Ja

Paavo Lipponen
Blogg: Ja (senast uppdaterad 24.10, dock ej skrivet av Lipponen)
Kommentarmöjlighet: Nej
Facebook: Ja
Twitter: Ja

Timo Soini
Blogg: Ja (senast uppdaterad 21.10)
Kommentarmöjlighet: Nej
Facebook: Ja
Twitter: Nej

Paavo Väyrynen

Blogg: Ja (senast uppdaterad 22.10)
Kommentarmöjlighet: Nej
Facebook: Ja
Twitter: Nej

Pekka Haavisto
Blogg: Ja (senast uppdaterad 8.9)
Kommentarmöjlighet: Nej (verkar tidigare ha funnits men är nu avstängd)
Facebook: Ja
Twitter: Ja

Eva Biaudet
Blogg: Ja (senast uppdaterad 22.10 i form av en hälsning)
Kommentarmöjlighet: Nej
Facebook: Ja
Twitter: Ja
Publicerad 26.10.2011 kl. 20:15

Hon måste öka på stödet x 50

I ett presidentval är det inte bara möjligt att ställa upp som kandidat för ett parti. En annan möjlighet är att ställa upp för en valmansförening. För det här krävs ändå 20 000 namn som stöder en.

Och det här har hänt flera gånger i historien. För sex år sedan ställde Arto Lahti upp och fick 0,43 procent av rösterna. Intressant nog fick han bara 12 898 röster trots att han tidigare hade fått i hop 20 000 namn för att överhuvudtaget ställa upp. 1994 var det något av en inflation i valmansföreningar då hela fyra kandidater ställde upp utan en partibeteckning.

För 2012:års val håller Terttu Savola just nu på och samlar stöd för att få ställa upp. Hon är ordförande för De fattigas väl eller Köyhien asialla, men eftersom partiet inte sitter i riksdagen måste hon ställa upp för en valmansförening.

Frågan är om hon verkligen klarar av att samla 20 000 namn. I riksdagsvalet i våras fick hon 396 röster i Helsingfors valdistrikt. Hon behöver alltså öka 50 gånger på stödet för att få 20 000 namn. Och hennes stöd-sida på Facebook ser heller inte särskilt lovande ut - 4 people like this ...

Får se om Savola, om hon inte ställer upp, ska försöka närvara på valvakan ändå. Det gjorde hon ju i våras.


"Kandidat eller ej, jag ska vara med på valvakan", resonerar Savola.
Publicerad 24.10.2011 kl. 13:43

Lipponen dålig utmanare

Inte nog med att Helsingin Sanomats senaste gallup gav Sauli Niinistö (Saml) 50 procent av rösterna, också bland SDP:s väljare är Niinistö populärare än partiets egen kandidat Paavo Lipponen.

38 procent av SDP-anhängarna skulle rösta på Niinistö och 36 procent på Lipponen.

I gårdagens HS framkommer det ändå att man i SDP-lägret inte är orolig utan litar på att Lipponen ännu tar igen försprånget. En av de intervjuade säger att "Det finns ett sug efter en som Lipponen" och "att EU-kritikerna Timo Soini och Paavo Väyrynen stjäl röster av varandra".

Det sistnämnda kan förvisso vara sant, men vad man inom SDP inte vill medge är att Lipponen och Niinistö nog stjäl röster av varandra i minst lika hög grad. Det visar både historien och den aktuella HS-gallupen.

Under 1990-talet då Niinistö och Lipponen satt i samma regering hade man en liknande syn på ekonomin och på skattepolitiken. Båda två är likaså starkt för ett europeiskt samarbete. Som bekant har Lipponens politik dessutom varit mer höger än SDP:s i regel.

Därmed är det mer sannolikt att någon med en lite annorlunda agenda blir Niinistös största utmanare. För Lipponens del är rollen som utmanare i vilket fall som helst ett felsteg.

Som två bär ...
Publicerad 20.10.2011 kl. 20:07

Nej, nu räcker det!

Då finlandssvenska journalister vill göra en analys av det politiska läget sätter man sig inte ner och skriver den själv. Nej, istället ringer man 06 324 7451.

Numret tillhör allas vår mysfabo Göran Djupsund.

Göran kommenterar presidentkandidater, Göran kommenterar opionsmätningar och Göran kommenterar presidentens maktbefogenheter. Göran ställer alltid upp och han är mediekåt som få.

Hbl skriver i dag om vilken roll Finlands president ska ha i framtiden efter att maktbefogenheterna minskar. Göran får än en gång orera fritt och brett om sin syn på saken.

Ibland blir jag bara så trött på denne Göran. Att han dessutom i vissa läger ses som en SFP-sympatisör gör inte saken bättre

Kanske det skulle vara dags att ringa någon annan.

Förresten publicerades en artikel på hbl.fi tidigare i kväll om orsakerna bakom Wall Street-protesterna. Gissa vem som är intervjuad?


Vad tycker Göran om de senaste vändningarna i BB? Eller om att Unilever köpt upp Ingman? Eller om att MGP förstördes på grund av bristande ljudkvalitet?
Publicerad 16.10.2011 kl. 21:31

Så går det i presidentvalet

Valfeber vet hur det går i presidentvalet om Facebook skulle fälla avgörandet.

Och här är resultatet:

1. Sauli Niinistö 20 460 fans
2. Timo Soini 7 639
3. Pekka Haavisto 5 420
4. Paavo Väyrynen 1 339
5. Eva Biaudet 1 012
6. Paavo Lipponen 732 (Den officiella kampanj-sidan har bara 307 fans)

Jag har alltså kollat in de olika kandidaternas Facebook-sidor och sett hur många anhängare var och en har. I vissa fall gäller mängden anhängare enbart en sida om personen, medan det i andra fall handlar om en specifik kampanj-sida. I vilket fall som helst har jag alltid tagit med det högsta antalet anhängare på de sidor om kandidaten som jag har hittat.
Publicerad 12.10.2011 kl. 18:55

Vänsterförbundet utan kandidat

Jag frågade VF:s ordförande Paavo Arhinmäki på Facebook om partiet tänker ställa upp någon kandidat i stundande presidentval.

Vänsterförbundet är i nuläget, tillsammans med KD, enda riksdagsparti som inte har en egen kandidat. Inom kristdemokraterna har frågan ändå diskuterats. Och ett tänkbart namn vore Sari Essayah. Ordförande Päivi Räsänen har tidigare sagt nej. Osäkert är ändå om nejet är hundraprocentigt. Från VF:s håll har det ändå hittills varit tyst. Knäpptyst.

Och mycket klarare blev det inte heller efter min fråga. Arhinmäkis svar var att Vänstern fattar beslut om en kandidat i mitten av november.

I senaste presidentval stödde partiet Tarja Halonen och det är bara 1994 som VF har haft en kandidat från det egna partiet. Då var det Claes Anderson som ställde upp och fick 3,8 procent av rösterna.

I och med tystnaden hittills verkar det troligt att partiet inte nu heller har en egen kandidat utan stöder ett annat partis kandidat. Den intressanta frågan är vilket partis kandidat man väljer att stöda. Som jag ser det står kampen mellan SDP:s Paavo Lipponen och De Grönas Pekka Haavisto. Lipponen på grund av traditioner och Haavisto på grund av partiets unga rödgröna falang som Arhinmäki själv också representerar. Men vem drar det längre strået i den kampen?


Arhinmäki säger till Valfeber att ett beslut om en presidentkandidatur fattas först i mitten av november. Trots det fick han 2 procent i Iltalehtis senaste presidentenkät.
Publicerad 09.10.2011 kl. 18:02

Den här bloggen upprätthålls av mig, Christoffer Gröhn. Jag jobbar som journalist och är speciellt intresserad av politik. Tanken med bloggen är att granska politiker och media under presidentvalskampanjen. Själv är jag politiskt oberoende och stöder inget enskilt parti. E-post: christoffer.grohn@helsinki.fi (Bloggen skapades inför riksdagsvalet och har därför namnet val2011, trots att presidentvalet hålls 2012)

Senaste kommentarer

12.02, 15:20Sista inlägget någonsin av Toffe
10.02, 18:12Sista inlägget någonsin av Anna/Pimples
08.02, 06:46Sista inlägget någonsin av Toffe
07.02, 21:58Sista inlägget någonsin av oraklet.ratata.fi
07.02, 20:26Sista inlägget någonsin av Benjamin